+84 274 376 6984 yuuya-nagase@sun-s.jp

Công Ty

Wonderful Saigon Technology

Công ty

Tên công ty: Wonderful Saigon Technology CO.,LTD
Trụ sở chính: 25, Đường số 2, VSIP I , Phường Thuan Giao, TP.Thuan An,Tỉnh  Binh Duong
Vốn điều lệ : 600,000 USD
Thành lập :  10/12/2012
Giám đốc : Nagase (Mr.)
Điện thoại : +84 274 3766984

Văn Phòng TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty: Wonderful Saigon Technology CO.,LTD
Địa chỉ : Office No. 801-802 on 8th Floor of Broadcast Building 341-343 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh District, TP.Hồ Chí Minh.
Ngày thành lập : 9/2022
Người phụ trách: Fujii Michizou (Mr.)

Wonderful Saigon Electrics Co., Ltd. (WSE)

undefined

SUN-S Group

undefined